TỔNG QUAN

Giới thiệu

Như đã đề cập ở trên, nền tảng thứ 2 mà EM&AI cung cấp là Hybridchat cho phép quản trị viên theo dõi, tham gia trực tiếp vào các cuộc hội thoại đang diễn ra giữa VA và khách hàng, kiểm tra hiệu quả hoạt động của VA và ghi chú để đào tạo thêm trong quá trình sử dụng

Bắt đầu với livechat

Truy cập đường dẫn http://livechat.vnlp.ai/ và thực hiện đăng nhập vào hệ thống trò chuyện kết hợp- hybridchat với tài khoản mà công ty EM&AI đã cung cấp.
Giao diện hybridchat hiển thị tất cả các VA đã được tạo bởi EM&AI Virtual Agent. Người dùng lựa chọn VA cần hỗ trợ trực tuyến.
Sau khi đăng nhập hybridchat, người dùng có thể thực hiện 1 số thao tác đối với tài khoản như:
  • Đổi mật khẩu.
  • Đăng Xuất.
  • Thay đổi ngôn ngữ.
Bên cạnh đó người dùng có thể xem thông báo và tham gia cuộc trò chuyện giữa VA và khách hàng.
Thông báo gồm có 2 loại (Tham khảo thêm tại phần “Gửi thông báo cho nhân viên” của nền tảng Virtual Agent):
  • Tham gia phòng: Admin nhấn vào thông báo này sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện.
  • Thông báo thông thường: Admin nhấn vào thông báo để xem cuộc trò chuyện.