Quản lý khách hàng

Tại nền tảng hybridchat, nhấn chọn tab “Quản lý người dùng” tại thanh chức năng bên trái để đi đến giao diện quản lý người dùng (khách hàng).

Giao diện quản lý người dùng sẽ hiển thị tất cả tài khoản khách hàng đã tương tác với bot trên các kênh được tích hợp (Website, Zalo, Messenger) kèm với các thông tin được Admin ghi chú.

Admin có thể tìm kiếm khách hàng theo nhãn dán và theo tên.