Tham gia cuộc trò chuyện

Admin chỉ có thể tham gia vào cuộc trò chuyện chưa có admin nào tham gia (tab UnAssigned).

Admin tham gia cuộc trò chuyện bằng cách:

  • Bước 1: Chọn Tab Unassigned

  • Bước 2: Nhấn vào biểu tượng chat.

  • Bước 3: Nhấn xác nhận tham gia phòng.

Khi tham gia vào cuộc trò chuyện, admin có thể theo dõi cuộc trò chuyện đang giữa VA và khách hàng. Nếu VA đang phản hồi chưa chính xác, admin có thể ngừng VA để trực tiếp trò chuyện với khách hàng.