Khởi tạo VA

Bắt đầu

 • Để tạo màn hình Bắt đầu cho VA, người huấn luyện truy cập vào tab Khởi tạo sau đó chọn Bắt đầu (1).

 • Chọn ý định từ danh sách (2), lựa chọn ý định Welcome để thiết lập lời chào khi khách hàng nhấn “Bắt đầu”.

 • Nhấn Lưu (3) để hoàn thành cài đặt

Cài đặt màn hình Bắt đầu cho VA

Chào hỏi

 • Chọn tab Chào hỏi (1) tại mục Khởi tạo

 • Nhấn chọn nút Tạo mới (2). Tại giao diện hiển thị chọn ngôn ngữ Tiếng Anh/Tiếng Việt (3)

 • Nhập nội dung lời chào vào ô Nội dung (4)

Thiết lập màn hình chào hỏi cho VA

Ice_Breakers

 • Ice_Breaker là những câu hỏi thường gặp được gợi ý cho khách hàng lúc họ vừa bắt đầu cuộc hội thoại với doanh nghiệp.

 • Chọn tab Ice_Breakers tại mục Khởi tạo (1)

 • Nhân chọn Tạo mới (2), tại giao diện hiển thị nhập nội dung câu hỏi (3) và ý định tương ứng (4) để VA đưa ra các phản hồi phù hợp

 • Nhấn chọn Tạo mới để hoàn thành bước tạo Ice_breakers đầu tiên

Thiết lập Ice_Breakers cho VA

Persistent Menu

 • Để tạo menu cố định, chọn tab Persistent Menu (1) tại mục Khởi t.

 • Sau đó nhận chọn Tạo mới (2).

 • Nhập các nội dung tương ứng tại giao diện hiển thị (3) , trong đó:

  • Option: Đặt tên cho tùy chọn của menu.

  • Loại: Lựa chọn điều hướng khi khách hàng nhấp vào tùy chọn của menu. Chọn Redirect_to_intent để điều hướng đến phản hồi của một ý định bất kỳ trong danh sách Ý định. Chọn Webview khi muốn điều hướng về một đường dẫn trang web bất kỳ.

 • Chọn Tạo mới (4) để hoàn tất tạo tùy chọn cho menu. Tiếp tục thực hiện tương tự với những tùy chọn khách.

Thiết lập Persistent Menu

Whitelist Domains

Để Facebook cho phép hiển thị các đường dẫn không thuộc danh mục cho phép của Facebook, sử dụng tính năng Whitelist domains để Facebook xét duyệt những đường dẫn này.

Người huấn luyện thực hiện theo những bước sau

 • Chọn tab Khởi tạo, sau đó nhấn chọn Whitelist Domains (1)

 • Tại ô nội dung, nhập vào những đường dẫn cần Facebook xét duyệt (2). Người huấn luyện có thể thêm danh sách nhiều đường dẫn khác nhau. Nhấn Enter để hoàn tất nhập.

Thiết lập Whitelisted domains