Kiểm tra phản hồi
  • Bước 1: Kích hoạt tích hợp VA trên nền tảng web (Xem thêm tại Tích hợp kênh)
  • Bước 2: Chọn biểu tượng ở góc phải dưới của màn hình
  • Bước 3: Tại giao diện chat hiển thị, người dùng kiểm tra phản hồi với VA
Copy link