Kiểm tra phản hồi

  • Bước 1: Kích hoạt tích hợp VA trên nền tảng web (Xem thêm tại Tích hợp kênh)

  • Bước 2: Chọn biểu tượng ở góc phải dưới của màn hình

  • Bước 3: Tại giao diện chat hiển thị, người dùng kiểm tra phản hồi với VA