Quy trình tạo trợ lý ảo với EM&AI Virtual Agent

Quy trình xây dựng trợ lý ảo (VA) với nền tảng EM&AI Virtual Agent.

Quy trình xây dựng Conversational với nền tảng EM&AI Virtual Agent

Quy trình để xây dựng trợ lý ảo với nền tảng EM&AI Virtual Agent như sau:

1- Xác định chức năng

Mỗi VA nên được xây dựng để giải quyết trường hợp sử dụng riêng biệt. Người dùng cần xây dựng các chức năng và nhiệm vụ tương ứng với quy trình nghiệp vụ của một nhân viên tư vấn.

 • Ví dụ:

  • Trợ lý ảo ngân hàng: Cho vay, tạo tài khoản, gửi tiết kiệm, làm thẻ tín dụng…

  • Trợ lý ảo bảo hiểm: Tư vấn sản phẩm, tra cứu thông tin hợp đồng…

  • Trợ lý ảo nhà hàng: Đặt bàn, giao hàng, tra cứu thông tin…

2- Xây dựng kịch bản

 • Xác định bối cảnh, chia nhỏ các trường hợp phục vụ để tạo kịch bản huấn luyện cho trợ lý ảo

 • Kịch bản bối cảnh hướng cuộc hội thoại về một chủ đề cụ thể, đưa ra phản hồi tương ứng cho câu hỏi của khách hàng phù hợp với bối cảnh đang diễn ra.

 • Xây dựng luồng hội thoại theo kịch bản bối cảnh (flow diagram).

Kịch bản phản hồi
Kịch bản bối cảnh mẫu (Flow diagram)

3- Xử lý dữ liệu huấn luyện (Data Processing)

Xây dựng dữ liệu huấn luyện (câu mẫu, ý định, thực thế, từ khóa) cho trợ lý ảo. Dựa trên kịch bản, mỗi ý định nên chuẩn bị từ 10 câu mẫu thể hiện các cách diễn đạt khác nhau của khách hàng.

Dữ liệu mẫu huấn luyện NLP

4- Huấn luyện NLP (Train)

Huấn luyện và hiệu chỉnh đến khi mô hình nhận diện NLP đạt chuẩn.

5- Xây dựng trợ lý ảo

Sử dụng nền tảng Virtual Agent để thiết lập phản hồi theo kịch bản bối cảnh.

6- Kiểm tra

 • Kiểm tra context (bối cảnh).

 • Kiểm tra kết quả phản hồi của bot trên các nền tảng tin nhắn tích hợp với hệ thống (Web, Messenger, Zalo).

 • Điều chỉnh kết quả cho đến khi bot phản hồi theo đúng kịch bản.

7- Triển khai

Sau khi hoàn thành các bước xây dựng và kiểm tra, thực hiện triển khai lên các nền tảng (messenger, zalo, website…) khách hàng để tương tác với doanh nghiệp.