Bảng phân công đánh giá
Người dùng điều hướng đến giao diện này bằng cách nhấn tab “Bảng phân công đánh giá” trên thanh công cụ bên trái.
Could not load image
Bảng phân công đánh giá cho phép giám sát viên phân công danh sách TĐV mà đánh giá viên cần chấm. Qua đó có thể lọc các phiếu mà TĐV được phân công ngay tại giao diện lọc kết quả đánh giá của hệ thống để đánh giá.
Could not load image
Copy link