Links

Bảng phân công đánh giá

Người dùng điều hướng đến giao diện này bằng cách nhấn tab “Bảng phân công đánh giá” trên thanh công cụ bên trái.
Bảng phân công đánh giá cho phép giám sát viên phân công danh sách TĐV mà đánh giá viên cần chấm. Qua đó có thể lọc các phiếu mà TĐV được phân công ngay tại giao diện lọc kết quả đánh giá của hệ thống để đánh giá.