Báo cáo
Người dùng nhấn tab “Báo cáo” ở thanh công cụ bên trái để chuyển hướng đến giao diện báo cáo. Giao diện tab “Báo cáo” sẽ hiển thị thống kê các cuộc gọi đã được đánh giá tự động, đánh giá bởi các giám sát viên/quản lý & các lỗi thường gặp.
Could not load image
Người dùng có thể chỉnh thời gian báo cáo khi nhấn biểu tượng
tại phần lọc theo ngày.
Could not load image
Tab “Báo cáo” sẽ hiển thị cho người dùng một số nội dung về đánh giá chất lượng cuộc gọi như: tên TĐV, số cuộc gọi trong kỳ, số cuộc gọi đạt, tổng điểm được đánh giá bởi hệ thống, tổng điểm đánh giá bởi giám sát viên, điểm cộng, điểm trừ và điểm trung bình.
  • Xuất tệp báo cáo:
Người dùng có thể xuất tệp báo cáo bằng cách nhấn chọn nút “Xuất tệp csv”.
Khi người dùng chọn “Xuất tệp csv” hệ thống sẽ tự động tải về máy tính một tệp báo cáo với định dạng csv. Người dùng có thể xem lại tệp báo cáo này tại máy tính của mình bất cứ lúc nào mà không cần kết nối internet.
  • Làm mới dữ liệu báo cáo:
Người dùng nhấn chọn nút “Làm mới dữ liệu”.
Sau khi nhấn “Làm mới dữ liệu” thì những dữ liệu báo cáo mới sẽ được cập nhật.
Ví dụ: trong quá trình xem báo cáo nếu có dữ liệu mới được thêm vào thì nút “làm mới dữ liệu” sẽ giúp cập nhật những dữ liệu mới này vào báo cáo.
Could not load image
Tab “Báo cáo lỗi” sẽ hiển thị cho người dùng những lỗi mà TĐV gặp phải trong các cuộc gọi.
Could not load image
Copy link