Phiếu đề xuất đánh giá lại

Người dùng điều hướng đến phiếu đã xác nhận bằng cách nhấn vào tab “Phiếu đã đánh giá” rồi nhấn vào tab “Phiếu đề xuất đánh giá lại” tại thanh công cụ bên trái.

Người dùng (đánh giá viên) có thể lọc phiếu theo kết quả đánh giá tự động và kết quả đánh giá bởi đánh giá viên. Trong đó, có thể lọc theo thang điểm tại mỗi điều kiện lọc.

Giao diện này chứa các phiếu được đề xuất đánh giá lại. Đánh giá viên sẽ là người kiểm tra lại các phiếu này và thực hiện các thao tác như:

  • Nghe lại file audio.

  • Tải xuống file audio của TĐV.

  • Chuyển giám sát viên: Nếu chọn nút này thì phiếu sẽ được chuyển đến tab “Phiếu chuyển giám sát viên”.

  • Hoàn tất: Phiếu sẽ được chuyển đến tab “Phiếu chờ xác nhận” để chờ TĐV xác nhận sau khi đánh giá lại.

  • Xóa phiếu.

  • Chấm lại điểm đánh giá.

  • Thay đổi kết quả đánh giá.

  • Thêm bình luận.

Giao diện này cũng bao gồm các tab nhỏ với chức năng tương tự như phần giao diện chi tiết đánh giá của tab “Phiếu đánh giá tự động”. (Người dùng vui lòng tham khảo lại phần phiếu đánh giá tự động để biết thêm thông tin.)