Lịch sử hoạt động
Người dùng nhấn tab “Lịch sử hoạt động” ở thanh công cụ bên trái để chuyển hướng đến phần giao diện lịch sử hoạt động. Giao diện này hiển thị toàn bộ lịch sử thao tác của người dùng như chỉnh sửa, thêm tiêu chí, chấm điểm, bình luận, xóa phiếu …. theo trình tự thời gian.
Could not load image
Người dùng có thể tìm kiếm nhanh các lịch sử thao tác đối với từng người dùng bằng cách gõ tên người dùng vào ô tìm kiếm.
Copy link