Quyền truy cập
Người dùng điều hướng đến giao diện quyền truy cập bằng cách nhấn tab “Quyền truy cập” trên thanh công cụ bên trái.
Giao diện “Quyền truy cập” cho phép người dùng (quản trị viên) cài đặt phân quyền cho các cấp nhân viên trong tổ chức. Nhân viên được phân cho các vai trò khác nhau sẽ quyết định đến quyền thao tác khác nhau trên công cụ Virtual QC.
Could not load image
  • Thêm người dùng: Quản trị viên có thể thêm thành viên sử dụng hệ thống bằng cách nhấn “Thêm mới thành viên”. Điền email và vai trò của thành viên mới rồi chọn “Lưu” để thêm thành viên vào hệ thống. EM&AI sẽ gửi một email xác thực và hướng dẫn người dùng mới cách thức truy cập.
Could not load image
  • Chỉnh sửa vai trò thành viên: Người dùng nhấn vào biểu tượng
    bên góc phải màn hình để chỉnh sửa vai trò của từng nhân viên. Sau khi chỉnh sửa xong, nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi.
Could not load image
-The end-
Copy link