Trang tổng quan
Người dùng có thể chuyển hướng đến giao diện tổng quan bằng cách nhấn vào tab “Tổng quan” tại thanh công cụ bên trái.
  • Giao diện “Tổng quan” sẽ thống kê cho người dùng số lượng, tỷ lệ cuộc gọi đạt/không đạt chất lượng của hệ thống tổng đài theo các mốc thời gian (tùy chỉnh).
  • Kết quả thống kê sẽ bao gồm đánh giá tự động và đánh giá của người giám sát/quản lý. Các thống kê sẽ được hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan để người dùng dễ dàng nắm bắt và so sánh.
Tại giao diện này, người dùng có thể chọn xem báo cáo theo các mốc thời gian.
Could not load image
Copy link