Hướng dẫn sử dụng EM&AI Text To Speech

Hướng dẫn

  • Bước 1: Nhập văn bản muốn chuyển đổi tại ô "Text"

  • Bước 2: Chèn thẻ "SSML" cho các định dạng văn bản tương ứng

  • Bước 3: Kéo thanh tùy chỉnh tốc độ đọc (tùy chọn)

  • Bước 4: Chọn "Đọc ngay" để chuyển đổi sang giọng nói

Một số lưu ý

  • Text-to-speech hỗ trợ chuyển đổi thành giọng nói tối ưu cho các văn bản báo chí. Vui lòng liên hệ EM&AI nếu bạn có nhu cầu sử dụng phiên bản TTS cho những nhu cầu khác.

  • Đề xuất sử dụng văn bản không quá dài, có dấu chấm câu, ngắt nghỉ. Câu quá ngắn chỉ 1,2 từ cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Last updated