Tổng quan tài liệu

Mục đích và ý nghĩa tài liệu

Tài liệu này được xây dựng nhằm giúp cho người dùng nắm bắt được các tính năng, cách sử dụng và nguyên lý hoạt động của công cụ đánh giá chất lượng tổng đài Virtual QC của EM&AI.

General Disclaimer - Cảnh báo chung

Thông tin trong tài liệu này được bảo mật, đặc quyền và chỉ sử dụng cho mục đích thông tin đến người nhận.Người nhận tài liệu này không được phép sử dụng, xuất bản hoặc phân phối lại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của công ty cổ phần EM&AI.
Đối với tài liệu này, các nhà quản lý của EM&AI tuyên bố và không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về các vấn đề nào liên quan đến các tài liệu này, bao gồm: không giới hạn ở tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, định nghĩa nào có trong văn bản này.

Phạm Vi sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng “công cụ đánh giá chất lượng tổng đài Virtual QC” dành cho khách hàng của EM&AI.
Đối tượng sử dụng:
  • Nhân viên cấp giám sát, quản lý hoặc nhân viên QA (Quality Assurance). Bao gồm: Trưởng nhóm (Team Leader), giám sát viên (Supervisor), quản lý (Manager), QA. Mục đích sử dụng: Theo dõi & báo cáo chất lượng cuộc gọi của nhân viên tổng đài, đưa ra bình luận, nhận xét để nhân viên rút kinh nghiệm từ các lỗi sai.
  • Nhân viên tổng đài: Theo dõi chất lượng công việc, ghi nhận các bình luận của cấp quản lý để nhanh chóng điều chỉnh trong những cuộc gọi tiếp theo.