Links

Vai trò của Virtual QC trong tổng đài

Virtual QC sẽ thực hiện đánh giá chất lượng TĐV hoàn toàn tự động giúp tiết kiệm đến 80% thời gian, công sức của người giám sát/quản lý tổng đài. Không chỉ vậy, Virtual QC còn tự động thống kê, báo cáo chất lượng của tổng đài theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng giúp cho người quản lý có cái nhìn tổng quan về bộ phận tổng đài và điều chỉnh kịp thời.
Lưu ý: Việc truy cập và khai thác thông tin được bảo mật tùy theo vai trò, nhiệm vụ của từng người dùng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhưng vẫn an toàn về các thông tin cần bảo mật.