Thiết lập tiêu chí
Người dùng điều hướng đến phần thiết lập tiêu chí bằng cách nhấn vào tab “Đánh giá” rồi nhấn vào tab “Thiết lập tiêu chí” tại thanh công cụ bên trái.
Đây là giao diện để người dùng thiết lập các tiêu chí đánh giá TĐV. Giao diện này sẽ hiển thị sẵn một số tiêu chí do hệ thống Virtual QC tự động gợi ý cho người dùng. Người dùng có thể sử dụng các tiêu chí có sẵn này hoặc tùy chỉnh: Thêm mới nhóm tiêu chí, chỉnh sửa, xóa nhóm tiêu chí cũng như các tiêu chí trong nhóm.
Could not load image
Tại giao diện này, có 2 thông số cần chú ý:
  • Điểm tối đa: Đây là số điểm tối đa mà một TĐV có thể đạt được nếu như hoàn thành tất cả các tiêu chí đánh giá cuộc gọi. Nếu tiêu chí nào bị đánh giá không đạt thì số điểm đánh giá của TĐV sẽ bằng số điểm tối đa trừ đi số điểm của tiêu chi đó. Quản trị viên có thể tùy chỉnh số điểm tối đa này tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp.
Could not load image
  • Phần trăm đạt: Đây là tỉ lệ % để một tiêu chí được đánh giá là đạt.Phấn trăm đạt được áp dụng cho tổng điểm tối đa đã thiết lập. Ví dụ: điểm thiết lập tối đa là 10 và phần trăm đạt được là 80% thì những cuộc gọi được đánh giá 8 điểm trở lên sẽ được đánh giá đạt. Quản trị viên có thể thay đổi % đạt tùy nhu cầu của doanh nghiệp.
Could not load image
Ngoài ra, hệ thống Virtual QC còn cho phép người dùng tải xuống các nhóm tiêu chí đã cài đặt và tải lên các nhóm tiêu chí đã được lưu để việc cài đặt tiêu chí đánh giá được nhanh chóng và tiện lợi trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều tài khoản. Các file này được lưu với định dạng Json.
Could not load image
Copy link