Thuật ngữ và từ viết tắt
  • Tiêu chí hay KPI: Là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có những chỉ số tiêu chí khác nhau.
  • File audio: Tệp ghi âm cuộc gọi giữa tổng đài viên và khách hàng.
  • TĐV: Tổng đài viên/nhân viên tổng đài.
  • NLP (Natural Language Processing): Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
  • STT (Speech to Text): Chuyển đổi giọng nói thành văn bản.
Copy link