TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Mục đích của tài liệu, đối tượng sử dụng

 • Tài liệu hướng đến hai mục đích chính:

  • Giới thiệu tổng quan các khái niệm về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) giúp người đọc tiếp cận với các kiến thức nền tảng, hỗ trợ cho việc sử dụng hiệu quả hệ thống xử lý ngôn ngữ tiếng việt VNLP do công ty EM&AI cung cấp.

  • Giới thiệu chi tiết về hệ thống VNLP, cách thức huấn luyện, cách thức sử dụng các chức năng của hệ thống đi kèm với các lưu ý nhằm tối ưu hiệu quả của hệ thống.

 • Đối tượng sử dụng:

  • Kỹ thuật viên NLP: Huấn luyện và nâng cao mô hình nhận diện NLP.

  • Chuyên viên nắm rõ các nghiệp vụ của doanh nghiệp: Chuẩn bị và chuẩn hóa dữ liệu để đưa vào đào tạo hệ thống.

  • Chuyên viên thiết kế hội thoại bot: Xây dựng và quản lý bot.

Phủ nhận chung (Disclaimer)

 • Thông tin trong tài liệu này được bảo mật, đặc quyền và chỉ sử dụng cho mục đích thông tin đến người nhận. Người nhận tài liệu này không được phép sử dụng, xuất bản hoặc phân phối lại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của công ty cổ phần EM&AI.

 • Đối với tài liệu này, các nhà quản lý của EM&AI tuyên bố và không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về các vấn đề nào liên quan đến các tài liệu này, bao gồm: không giới hạn ở tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, định nghĩa nào có trong văn bản này.

Last updated