Links

Tin nhắn chủ động

Tin nhắn chủ động là tin nhắn tự phản hồi của VA sau lần tương tác cuối của khách hàng. Người dùng có thể yêu cầu VA tự phản hồi vì nhiều mục đích khác nhau.
Ví dụ: hỏi lại khách hàng có còn quan tâm đến sản phẩm mà họ đã hỏi giá 1 tuần trước, chủ động phản hồi khi khách hàng ngừng tương tác sau khi nói lời chào với VA
Ví dụ về Tin nhắn chủ động
Để thiết lập tin nhắn chủ động, người dùng thực hiện theo những bước sau:
  • Nhấn chọn tab Tin nhắn chủ động (1)
  • Tại giao diện hiển thị, chọn Tạo mới (2)
Giao diện tạo tin nhắn chủ động mới gồm các mục sau:
  • Tên: Đặt tên cho tin nhắn chủ động để dễ quản lý.
  • Expired_time: Khoảng thời gian kể từ lần tương tác cuối của khách hàng để VA chủ động phản hồi lại (Ví dụ: Sau khi khách hàng ngừng tương tác 10 giây,…)
  • Gắn nhãn: Tính năng gắn nhãn giúp người dùng quản lý được thông tin liên quan có trong nội dung hội thoại của khách hàng. Ví dụ: Gắn nhãn phân loại khách hàng (Khách hàng mới, khách hàng tiềm năng,...)
  • Để đưa ra phản hồi chủ động, VA cần tham chiếu đến nội dung cuộc trò chuyện cuối để xác định khách hàng đã dừng tương tác kể từ ý định nào. Thiết lập tham chiếu như sau:
  • Tin nhắn chủ động: Lựa chọn thông điệp phản hồi cho VA (Nếu bạn chưa rõ về cách tạo phản hồi, có thể xem thêm về phần này tại mục Phản hồi)
Sau khi hoàn thành tạo tin nhắn chủ động, người dùng nhấn chọn biểu tượng kích hoạt
để kích hoạt tin nhắn chủ động.