Links

Facebook & Messenger

Facebook

Chọn kích hoạt
nền tảng Facebook. Sau đó, thực hiện theo hướng dẫn trên ô thông báo popup.

Messenger

Lần đầu kết nối

 • Bước 1: Chọn kích hoạt
  nền tảng Messenger
 • Bước 2: Chọn "Kết nối tài khoản Facebook"
 • Bước 3: Chọn "Tiếp tục dưới tên ...." sau đó chọn trang cần kết nối tại giao diện hiển thị.
 • Bước 4: Thiết lập quyền truy cập cần thiết và chọn "Xong"

Thay đổi lựa chọn trang kết nối

 • Bước 1: Chọn kích hoạt
  nền tảng Messenger sau đó chọn "Tải lại trang"
 • Bước 2: Tại giao diện hiển thị chọn "Chỉnh sửa cài đặt"
 • Bước 3: Lựa chọn trang khác cần tích hợp VA tại danh sách hiển thị