Facebook & Messenger

Facebook

Chọn kích hoạt nền tảng Facebook. Sau đó, thực hiện theo hướng dẫn trên ô thông báo popup.

Messenger

Lần đầu kết nối

  • Bước 1: Chọn kích hoạt nền tảng Messenger

  • Bước 2: Chọn "Kết nối tài khoản Facebook"

  • Bước 3: Chọn "Tiếp tục dưới tên ...." sau đó chọn trang cần kết nối tại giao diện hiển thị.

  • Bước 4: Thiết lập quyền truy cập cần thiết và chọn "Xong"

Thay đổi lựa chọn trang kết nối

  • Bước 1: Chọn kích hoạt nền tảng Messenger sau đó chọn "Tải lại trang"

  • Bước 2: Tại giao diện hiển thị chọn "Chỉnh sửa cài đặt"

  • Bước 3: Lựa chọn trang khác cần tích hợp VA tại danh sách hiển thị