Kiểm tra NLP
Có 2 cách để thực hiện kiểm tra kết quả nhận diện NLP sau khi huấn luyện: Kiểm tra từng câu và kiểm tra hàng loạt

Kiểm tra từng câu

Kiểm tra NLP cho thấy kết quả nhận diện của mô hình sau khi được huấn luyện.
  • Bước 1: Nhấn chọn Kiểm tra NLP (1) tại thanh công cụ truy xuất nhanh.
  • Bước 2: Tại giao diện hiển thị, nhập vào nội dung câu mẫu cần kiểm tra (2) sau đó nhấn Xử lý (3) để hệ thống tiến hành kiểm tra.
  • Bước 3: Kết quả trả về chỉ số Độ tin cậy về kết quả nhận diện. Người dùng đánh giá kết quả nhận diện Ý định, Loại thực thể và chỉ số cảm xúc của câu mẫu vừa kiểm tra. Sau đó, tiến hành những chỉnh sửa cần thiết nếu kết quả nhận diện chưa chuẩn xác.
Kết quả kiểm tra NLP

Kiểm tra hàng loạt

Người huấn luyện tải lên hệ thống tệp câu mẫu để kiểm tra hàng loạt theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Tại thanh công cụ truy xuất nhanh, người dùng nhấn chọn biểu tượng Kiểm tra hàng loạt(1) sau đó nhấn chọn Tải lên(2)
- Bước 2: Chọn (Nhấn vào đây để tải file mẫu) (3) tải xuống tệp câu mẫu kiểm tra NLP.
Kiểm tra hàng loạt
- Bước 3: Nhập vào file tải xuống dữ liệu câu mẫu, ý định và thực thể tương ứng cần kiểm tra kết quả nhận diện của hệ thống.
TESTING_DATASET
- Bước 4: Sau khi nhập liệu, Chọn file(4) để tải lên tệp câu mẫu kiểm tra đã nhập dữ liệu.
- Bước 5: Chọn Xử lý(5) sau đó nhấn chọn Chạy(6) để hệ thống tiến hành kiểm tra hàng loạt.
Kết quả kiểm tra hàng loạt trả về ở dạng biểu đồ cho biết các chỉ số:
Chỉ số
Cách tính
Tỷ lệ đạt theo ý định
Số câu có kết quả nhận diện ý định chính xác trên tổng số câu được kiểm tra.
Tỷ lệ đạt theo thực thể
Số câu có kết quả nhận diện thực thể chính xác trên tổng số câu được kiểm tra.
Tỷ lệ đạt
Số câu đạt cả hai tiêu chí trên tổng số câu được kiểm tra.
Chỉ số “Confident” cho biết độ tin cậy về kết quả nhận diện ý định. Người dùng có thể kiểm tra những câu có chỉ số confident trung bình hoặc thấp tại trang chủ Tổng quan, để đưa ra những chỉnh sửa cần thiết nhằm cải thiện kết quả.
  • Mức độ trung bình: Nằm trong khoảng từ 50-79 (trên thang đo 100).
  • Mức độ khẩn cấp: Nằm trong khoảng thấp từ 0-49 (trên thang đo 100).