Phản hồi

Loại phản hồi

Loại phản hồi

Giới thiệu

Minh họa

Văn bản

Thiết lập tin nhắn chỉ văn bản và gửi cho khách hàng

Hình ảnh

Cho phép sử dụng liên kết URL hình ảnh để gửi một hình ảnh gửi cho khách hàng.

Nút

Phù hợp cho mục đích điều hướng đơn giản như mở webview, gọi điện thoại, xem thông tin chi tiết..

Thẻ

Thẻ này phù hợp để hiển thị danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ. Có thể tạo 1 hoặc nhiều thẻ.

Phản hồi nhanh

Cho phép tạo câu trả lời nhanh với sự kết hợp của văn bản và thẻ tương tác.

Tạo phản hồi

Người dùng cần chuẩn bị kịch bản phản hồi và cấu trúc hội thoại cho VA trước khi thiết lập trên nền tảng Virtual Agent.

Xét ví dụ kịch bản cho ý định “hỏi giờ làm việc” (ask_working_hour) của khách hàng như sau:

Đối tượng

Nội dung

Ghi chú

Khách hàng

Công ty có làm việc vào ngày thứ 7 không?

+ Ý định: ask_working_hour

+ Thực thể: thứ 7 (sys.date)

VA

Giờ mở cửa của Evymode từ 8:00-21:00. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần bạn nhé!

Loại phản hồi: văn bản

Để tạo phản hồi theo kịch bản trên, người dùng thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn tab Bối cảnh, sau đó chọn ý định cần xây dựng luồng hội thoại(1)

 • Bước 2: Tại giao diện hiển thị, chọn tab Phản hồi sau đó nhấn chọn Tạo phản hồi(2).

 • Bước 3 Thực hiện tạo mới phản hồi theo hướng dẫn sau:

  • Đặt Tên (1) cho phản hồi để dễ quản lý theo chức năng.

   • Ví dụ: Phản hồigiờ làm việc, phản hồi_tư vấn sản phẩm, phản hồiđịa chỉ,...

  • Chọn Loại phản hồi (2) trong danh sách hiển thị (Xem chi tiết tại mục Loại phản hồi)

  • Nhập nội dung câu trả lời tại ô Văn bản (3). Chọn Thêm khi người dùng muốn tạo thêm các tùy chọn phản hồi có nội dung tương tự (VA sẽ trả lời ngẫu nhiên 1 trong các nội dung này)

  • Nhấn chọn Lưu (4) để hoàn thành bước thêm phản hồi mới.

Tạo mới phản hồi
 • Bước 4: Thêm phản hồi vào luồng hội thoại

  • Kéo thả phản hồi tương ứng tại danh sách Phản hồi sẵn có hoặc chọn biểu tượng để thêm phản hồi vào luồng hội thoại của ý định

  • Phản hồi đã chọn sẽ hiển thị trong danh sách Phản hồi đã chọn

Danh sách phản hồi

Sau khi tạo phản hồi cho ý định, người dùng lưu ý nhấn Lưu tác vụ và Huấn luyện để đào tạo phản hồi cho VA.

Quản lý phản hồi

Quản lý phản hồi cho phép người huấn luyện tìm kiếm, tạo mới hoặc chỉnh sửa phản hồi.

 • Chọn tab Phản hồi (1).

 • Chọn nút Tạo mới(2) để tạo một phản hồi bất kỳ.

 • Tìm kiếm phản hồi theo “Loại phản hồi” (3).Tìm kiếm phản hồi theo “Ý định” (4).

 • Cột Ý định (5) cho biết phản hồi đang sử dụng cho ý định nào hỗ trợ người huấn luyện dễ quản lý và chỉnh sửa kịch bản phù hợp với ý định.

 • Để chỉnh sửa phản hồi, nhấn chọn dòng phản hồi cần chỉnh sửa (6). Giao diện chỉnh sửa phản hồi sẽ được hiển thị.

Chỉnh sửa phản hồi