Giới thiệu EM&AI Virtual Agent
EM&AI Virtual Agent là nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng trợ lý ảo - Virtual Agent (VA) chuyên nghiệp có thể thay thế tư vấn viên hỗ trợ khách hàng 24/7 trong các trung tâm tổng đài.
  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - NLP: Đào tạo bộ não NLP (xử lý ngôn ngữ tự nhiên) thông qua việc huấn luyện dữ liệu câu mẫu, ý định, thực thể, từ khóa, teen code giúp trợ lý ảo VA có thể hội thoại tự nhiên như người với khách hàng.
  • Xây dựng phản hồi: Nền tảng cho phép người dùng xây dựng các phản hồi theo ngữ cảnh. Huấn luyện VA xử lý các trường hợp phức tạp hoặc chuyển giao nhiệm vụ cho nhân viên khi cần thiết.
Virtual Agent - nền tảng tạo Conversational AI
  • Tính năng trò chuyện kết hợp- Hybridchat cho phép quản trị viên theo dõi, tham gia trực tiếp vào cuộc hội thoại giữa VA và khách hàng, gợi ý phản hồi AI hỗ trợ nhân viên và Active learning giúp đào tạo VA thông minh hơn. Bên cạnh đó, tính năng phân tích hành vi của khách hàng giúp người dùng cải thiện luồng hội thoại đảm bảo trải nghiệm tương tác tốt nhất.
Nền tảng trò chuyện kết hợp- Hybridchat
Copy link