Bắt đầu

Đăng nhập và thiết lập ban đầu trước khi khởi tạo trợ lý ảo - Virtual Agent (VA)

Đăng nhập

Truy cập đường dẫn https://va.vnlp.ai/ và thực hiện đăng nhập vào nền tảng EM&AI Virtual Agent với tài khoản mà công ty EM&AI đã cung cấp.

Giao diện màn hình đăng nhập

Sau khi đăng nhập, màn hình hiển thị giao diện bắt đầu gồm những mục quản lý sau:

Giao diện bắt đầu của EM&AI Virtual Agent

Thanh trạng thái tài khoản

Thanh trạng thái tài khoản cho biết loại tài khoản doanh nghiệp đang sử dụng. Có 2 loại tài khoản:

TRIAL PLAN

ENTERPRISE PLAN

Cung cấp các tính năng cốt lõi, nhưng có giới hạn về số lượng nhân viên và số lượng Bots. Nó lý tưởng cho các cá nhân muốn xây dựng giao diện trò chuyện hoặc muốn thử nghiệm các tính năng EM&AI Virtual Agent.

Cung cấp các hạng mục nâng cấp hơn cùng sự hỗ trợ từ đội ngũ EM&AI. Đây là giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp cần một dịch vụ chuyên nghiệp có thể dễ dàng mở rộng quy mô để hỗ trợ những thay đổi trong nhu cầu của người dùng.

Số lượng nhân viên

1

20

Số lượng Bot

1

10

Theo dõi phiên bản cập nhật

Cho phép người dùng xem thông tin sản phẩm và các phiên bản cập nhật của EM&AI Virtual Agent.

Theo dõi phiên bản cập nhật

Thay đổi ngôn ngữ

Chuyển đổi ngôn ngữ Tiếng Anh (EN)/Tiếng Việt (VN)

Quản lý thông tin tài khoản

Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu và thiết lập bảo mật 2 lớp cho tài khoản.

  • Nhấn chọn biểu tượng quản lý tài khoản

  • Chọn Thông tin của tôi (1).

  • Tại biểu mẫu hiển thị, cập nhật những thông tin cá nhân cần thiết.

Bảo vệ tài khoản với tính năng Xác minh 2 yếu tố (two_factor_authentication). Mã bảo vệ gồm 6 chữ số sẽ được gửi qua cuộc gọi thoại đến số điện thoại mà người dùng cung cấp. Để xác minh danh tính, hãy nhập mã trên màn hình đăng nhập.