Lịch sử dự đoán
Trong trường hợp phản hồi sai, cần kiểm tra lịch sử nhận diện NLP để chỉnh sửa và huấn luyện thêm câu mẫu.
 • Bước 1: Chọn "Lịch sử hoạt động" -> Chọn “Lịch sử dự đoán”.
 • Bước 2: Tìm kiếm câu mẫu để điều chỉnh & bộ lọc tùy chỉnh
  • Lọc theo độ tin cậy
  • Lọc theo ý định
  • Nhập nội dung câu mẫu vào ô tìm kiếm
 • Bước 3: Chọn câu mẫu nhận diện , nhấn chọn biểu tượng
  để chỉnh sửa
 • Bước 4: Chọn ý định đúng với câu mẫu, chỉnh sửa từ khóa/thực thể/tham số tương ứng.
 • Bước 5: Chọn "Thêm vào câu mẫu" để hoàn thành.
 • Bước 6: Chọn "Huấn luyện NLP" để huấn luyện câu mẫu vừa thêm.
Copy link