Tin nhắn Broadcast
Tính năng Broadcast cho phép gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng để thông báo về chương trình khuyến mãi, cập nhật tính năng hoặc thông báo về một sản phẩm mới,… tùy theo mục đích của doanh nghiệp. Để gửi Broadcast, người dùng thực hiện các bước sau:

Chọn kênh gửi

  • Kênh: Chọn kênh cần gửi thông báo (Facebook/Zalo)
    Với kênh Facebook: Chọn page muốn gửi thông báo đến khách hàng. Cần tích hợp kênh Messenger (facebook) và “Assign” AI bot cho fanpage trước khi thực hiện thao tác chọn.
  • Tên: Đặt tên chiến dịch Broadcast. Ví dụ: khuyến mãi 8/3, cập nhật phiên bản Vaybot 1.7.0,..

Lọc tập khách hàng

  • Nhãn: Gửi đến danh sách khách hàng theo nhãn tương ứng
  • Ngày tương tác gần nhất: Phân loại khách hàng theo ngày tương tác từ thời điểm được chọn trở về trước.
  • Tin nhắn: Chọn Tạo thông báo hoặc chọn trong danh sách Phản hồi sẵn có. Nhấn nút
    để chỉnh sửa phản hồi.
  • "Lưu" để hoàn tất bước thiết lập và gửi
Gửi tin nhắn broadcast
Copy link
Contents