Tin nhắn Broadcast

Tính năng Broadcast cho phép gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng để thông báo về chương trình khuyến mãi, cập nhật tính năng hoặc thông báo về một sản phẩm mới,… tùy theo mục đích của doanh nghiệp. Để thiết lập tin nhắn Broadcast, người dùng thực hiện các bước sau:

 • Truy cập : https://livechat.vnlp.ai/

 • Nhấn chọn “Broadcast” tại thanh menu bên trái

 • Nhấn chọn nút “Tạo mới”

Giao diện tạo tin nhắn Broadcast gồm các mục sau:

 • Tên: Tên chiến dịch Broadcast. Ví dụ: khuyến mãi 8/3, cập nhật phiên bản Vaybot 1.7.0,..

 • Kênh: Chọn kênh cần gửi thông báo trong danh sách kênh đã được tích hợp với VA.

 • Gắn nhãn: Tin nhắn sẽ được gửi đến danh sách khách hàng được gắn nhãn tương ứng.

 • Tin nhắn: Người dùng chọn tạo phản hồi để tạo tin nhắn mới. Có thể chọn các phản hồi hiện có trong danh sách Phản hồi khả dụng bằng cách chọn vào nút . Bên cạnh đó, có thể chỉnh sửa phản hồi hiện có theo nội dung mới phù hợp bằng cách chọn vào nút

Giao diện tạo tin nhắn Broadcast
 • Tại mục Schedule, người dùng thiết lập thời gian để gửi. Có 2 tùy chọn:

  • asap: Gửi ngay

  • Schedule_for_later: Thiết lập thời gian gửi

Đặt kế hoạch gửi tin nhắn Broadcast

Nhấn chọn Lưu để lưu tin nhắn Broadcast vào danh sách.