Webhook
Webhook cho phép hệ thống truy cập API từ một ứng dụng/hệ thống khác trong thời gian thực, hỗ trợ tích hợp hoặc truy cập công thức tính toán từ dữ liệu thông tin mà khách hàng cung cấp.
Ví dụ: Tính số tiền phải trả hằng tháng dựa trên số tiền vay và thời gian vay theo kịch bản tư vấn cho vay của một ngân hàng.Khách hàng cung cấp giá trị các tham số: số tiền vay (so_tien_vay), thời gian vay (thoi_gian_vay) và loại vay (loai_vay).
Thiết lập Webhook cho phép truy cập API tính toán từ giá trị biến được cung cấp, trả về số liệu của phương án vay tương ứng ánh xạ đến tham số phuong_an_vay và được thiết lập cài đặt phản hồi như sau:
Đối tượng
Nội dung
Thiết lập
Khách hàng
Tôi muốn vay tiền
VA
Hiện VA hỗ trợ 2 hình thức vay là vay thế chấp và vay tín chấp, bạn muốn vay theo hình thức nào?
Khách hàng
Vay thế chấp
loai_vay = “vay thế chấp”
VA
VA hiện có nhiều sản phẩm đa dạng và hấp dẫn theo nhu cầu của bạn. Bạn có thể cho VA biết mục đích bạn vay vốn để làm gì không ạ?
Khách hàng
Vay mua nhà
muc_dich_vay = “vay mua nhà”
Khách hàng
Bạn muốn vay bao nhiêu tiền?
VA
1 tỷ
so_tien_vay = “1.000.000.000”
VA
VA hiện có thể hỗ trợ vay lên đến 15 năm với mục đích vay mua nhà. Bạn dự định vay trong vòng bao lâu??
Khách hàng
Khoảng 10 năm
thoi_gian_vay = “10 năm”
VA
Với số tiền vay 1 tỷ trong vòng 10 năm, số tiền phải trả hàng tháng là 18.334.000 đồng. Bạn có thể click vào nút bên dưới để xem thông tin chi tiết của phương án vay hoặc tùy chỉnh phương án vay khác theo nhu cầu của bạn.
Với số tiền vay {so_tien_vay} trong vòng {thoi_gian_vay}, số tiền phải trả hàng tháng là {phuong_an_vay} đồng. Bạn có thể click vào nút bên dưới để xem thông tin chi tiết của phương án vay hoặc tùy chỉnh phương án vay khác theo nhu cầu của bạn.
Cách thiết lập Webhook
Thiết lập Webhook
* Response Mapping: Thiết lập ánh xạ giá trị trả về từ API sang biến sau khi xử lý. Sử dụng biến này trong thiết lập phản hồi cho VA.
Copy link