Quản lý trò chuyện

Tại nền tảng hybridchat, nhấn chọn tab “Quản lý trò chuyện” tại thanh chức năng bên trái để đi đến giao diện quản lý trò chuyện.

Giao diện quản lý trò chuyện hiển thị tất cả cuộc trò chuyện có trên bot của tất cả các kênh được tích hợp (Website, Zalo, Messenger). Trong đó:

  • Tab Assigned: Quản lý tất cả các cuộc trong chuyện đã có admin tham gia.

  • Tab Unassigned: Quản lý tất cả các cuộc trò chuyện chưa có admin tham gia,chỉ có bot đang tương tác với khách hàng.