Thông tin khách hàng

Phần thông tin khách hàng hiển thị ngay bên dưới phần AI đề xuất khi Admin tham gia cuộc trò chuyện. Phần này cho phép Admin ghi chú các thông tin của khách hàng như: tên, email, địa chỉ, số điện thoại và gắn nhãn khách hàng như: khách Vip, mua nhiều …

Việc ghi chú này giúp cho Admin dễ dàng quản lý danh sách khách hàng tiềm năng để có những chiến dịch chăm sóc riêng.

Cập nhật thông tin khách hàng